PROCESNÁ ANALÝZA

Základom orchestrácie (t. j. modelovania, automatizácie, integrácie a optimalizácie) biznis procesov je detailný a aktuálny procesný model.

Jedným zo strategických cieľov v ktorejkoľvek väčšej organizácii býva zmena doterajšej štruktúry či zmena riadenia niektorej z podporných oblastí, napr. sekcie informatiky. Zámerom takejto zmeny je transformácia organizačnej zložky na stredisko podporných (napr. IT) služieb, ktoré by efektívnejším spôsobom podporovalo primárne procesy organizácie a poskytovalo služby vlastníkom týchto procesov na vyššej úrovni. Samozrejme, významným predpokladom je fakt, že organizácia svoje biznis procesy ovláda, pozná a, v optimálnom prípade, má zdokumentované.