Úvod

Vážení používatelia a návštevníci našej webovej stránky, ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Naším cieľom a zámerom je realizovať naše aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a tým najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov definujú a vymedzujú, aké osobné údaje od vás získavame, ako ich používame, uchovávame, zabezpečujeme, zverejňujeme a spracovávame. Prosím, skôr, ako poskytnete osobné údaje a/alebo vyplníte kontaktný formulár na našej webovej stránke, pozorne si prečítajte nasledovné podmienky ochrany vášho súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany osobných údajov“ alebo „Podmienky“).

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://dignitas.sk.

Úplný názov prevádzkovateľa: DIGNITAS spol. s r.o.

Adresa sídla: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

Právna forma: spol. s ručením obmedzeným

IČO: 35830662

Obchodný register: Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel. Sro, vložka číslo:  25982/B

Telefón:+421 2 44636041

e-mail: dignitas@dignitas.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú založené na našom cieli poskytovať služby používateľovi (ďalej len „Používateľ“) pri zachovaní osobného súkromia. Pri spracúvaní osobných údajov sme prijali primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo portálu (ďalej len „Portál“), pošlite nám e-mail na adresu gdpr@dignitas.sk.

Definovanie pojmov v súvislosti s Podmienkami ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ je zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR a zároveň si plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne prostredníctvom týchto Podmienok ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá je vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. 

Používateľ je návštevník webovej stránky a osoba, ktorá používa spôsoby kontaktu a komunikácie s Prevádzkovateľom, ktoré poskytuje na webovej stránke. Používateľ je osoba, ktorá je v tejto komunikácii opísaná zámenami „vaše“, „vám“, „vás“, na ktorého sa vzťahujú tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

Osobnými údajmi (ďalej len „Osobné údaje) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vašu e-mailovú adresu, meno, adresu odosielania, telefónne číslo, používateľské mená a akúkoľvek identifikačnú identitu.

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/497, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”) čl. 12 až 22 GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov § 78 a § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Za vaše osobné údaje zodpovedáte sami. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

V rozsahu, v ktorom vás tieto informácie môžu identifikovať priamo alebo nepriamo v kombinácii s inými informáciami, budú to osobné údaje a budú sa na ne vzťahovať tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

Pri návšteve webovej stránky, pri registrácii v kontaktnom formulári alebo pri kontakte s nami signalizujete, že ste rozumeli a súhlasili so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií (vrátane vašich osobných údajov) za podmienok uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov. Ak neakceptujete alebo nechcete byť viazaní týmito Podmienkami ochrany osobných údajov, nepoužívajte prosím naše webové stánky, ale využite osobnú a telefonickú formu komunikácie a získavania potrebných informácií.

Tieto podmienky sa týkajú webových stránok www.dignitas.sk, www.quidvis.sk

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre zasielanie správ prostredníctvom newslettera nám môžete poskytnúť určité Osobné údaje o sebe, vrátane svojho mena, kontaktných údajov a e-mailovej adresy.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Budeme zdieľať len anonymizované štatistické údaje o vašich aktivitách a vzoroch prehliadania zo stránky, ktoré nemožno použiť na identifikáciu žiadneho Používateľa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Osobné údaje budú uchovávané:

  • záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu;
  • súhlas dotknutej osoby v závislosti od typu udeleného súhlasu po dobu trvania jeho platnosti alebo
    do jeho odvolania dotknutou osobou;
  • ostatné záznamy v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

1. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) do podania námietky alebo odvolania súhlasu.

2.Cielenie a personalizácia obsahu reklamy do podania námietky, príp. do ukončenia reklamnej kampane.

3. Zvyšovanie povedomia o webovej stránke v online prostredí do podania námietky. Do uplynutia 3 rokov od zverejnenia komentáru na sociálnej sieti alebo v online diskusii.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu Osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané Osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak v niektorých špecifických situáciách vaše Osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie vašich Osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. Skončenie jedného účelu nevylučuje spracúvanie vašich Osobných údajov na iný účel, ktorý trvá a pre ktorého dosahovanie je vaše Osobné údaje naďalej nevyhnutné spracúvať.

Účely spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli: 

  • poskytovať naše služby a produkty;
  • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti; 
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Ak ste náš zmluvný partner, alebo návštevník našej webovej stránky, môžeme o vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:

1. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.

2. Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webových stránok, ktorí môžu byť našimi prípadnými zákazníkmi. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webových stránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

3. Zvyšovanie povedomia Prevádzkovateľa v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR 

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, LinkedIn ) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o nás, ako Prevádzkovateľa v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, Youtube, LinkedIn ktoré sú integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez online aplikáciu, ak nám píšete interakcie, podnety, komentáre alebo zasielate digitálny obsah týkajúci sa prevádzkovania webovej stránky.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Odvolať súhlas – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v spoločnosti prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Netýka sa to údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. To znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na obmedzenie sprácúvania, opravu a vymazanie osobných údajov je vymedzené pre prípady definované Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18.

Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20 za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22 máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava .

Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

Prevádzkovateľ taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.

Prevádzkovateľ bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže Prevádzkovateľ žiadateľa spätne kontaktovať na telefónne číslo, ktoré eviduje vo svojom systéme. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky skontrolujte tieto zásady a Podmienky ochrany osobných údajov.

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti Dignitas, spol. s r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a na základe zmluvy so sprostredkovateľom.

Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania hneď ako to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Údaje sú zálohované v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Implementovali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše Osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našej webovej lokality, umiestnených v datacentrách v Slovenskej republike.

Z akých tretích strán získavame údaje

Môžete sa tiež prihlásiť k odberu našich služieb pomocou profilu sociálnych médií. Ak vyberiete túto možnosť, automaticky zhromaždíme vybrané Osobné údaje o vás z vášho účtu nachádzajúcom sa v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od nastavení ochrany osobných údajov v sociálnych médiách, ktoré slúžia na zdieľanie takýchto osobných údajov, a môžu zahŕňať meno, profilový obrázok, vekový rozsah, pohlavie, jazyk, krajinu a iné verejné informácie.

Môžeme zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, LinkdeIn, Instagram). Máme prístup k informáciám, ktoré poskytujete priamo a informácie prostredníctvom týchto služieb sociálnych sietí na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov v týchto sieťach.