SK | EN
 
 
 

SLUŽBY

Poskytujeme konzultačné služby našim partnerom a zákazníkom od r.2002 so zameraním najmä (ale nielen) na IT, procesnú analýzu a definíciu procesov, riadenie zmien a štúdie uskutočniteľnosti.

Ponúkame široké spektrum služieb, so špecializáciou na nasledujúce kľúčové oblasti:

» Riadenie IT [IT Governance]
» Manažment portfólia zmien [Portfolio change management]
» Manažment IT služieb [IT service management]
» Manažment biznis procesov [Business process management]
» Podnikovú architektúru [Enterprise IT architecture]
» Transformácie dátového fondu [Data fund transformation]

RÝCHLE VÝSLEDKY

Do tejto časti patria konzultačné služby s dobre definovaným produktom dosiahnuteľným za relatívne krátky čas (6-8 týždňov). Odporúčame najmä odberateľom, ktorí plánujú investície rozložiť do dlhšieho obdobia a prostredníctvom týchto produktov získajú podklady pre ich plánovanie.

ROZSIAHLEJŠIE PROJEKTY

Konzultačné služby ako projekt s detailným popisom výstupných produktov a realizáciou trvajúcou niekoľko mesiacov. Odporúčame odberateľom, ktorí sa rozhodli pre dôsledný a systematický prístup k riadeniu IT služieb.

Pri poskytovaní služieb a návrhoch riešení vychádzame z medzinárodne uznávaných a osvedčených metodických rámcov, postupov a štandardov. Uvedomujeme si však, že žiaden z nich nie je natoľko univerzálny, aby pokryl všetky možné požiadavky a situácie, ktoré môžu v praxi nastať.

Preto ich vzájomne kombinujeme, upravujeme a dopĺňame na základe vlastných skúseností a špecifických potrieb zákazníka. Výsledkom tohto prístupu, je možné dosiahnuť syntézu, v podobe vhodného riešenia, šitého presne na mieru konkrétnemu zákazníkovi.

Podrobnejšie informáciePDF o ponúkaných službách z hľadiska definícií rozsahu služieb.