SK | EN
 
 
 

ROZSIAHLEJŠIE PROJEKTY

 

Manažment portfolio zmien (P3K projekt)

Na základe návrhov z analýz (PPM Vyhodnotenie a Návrh P3K) sa realizuje projekt vytvorenia jedného metodického a servisného centra, ktoré bude dohladať nad kvalitou riadenia všetkých zmien v inštitúcii.

Transformácia dát (TDF projekt)

Realizácia nového projektu informačného system spravidla vyžaduje pred zavedením do prevádzky komplexnú alebo čiastočnú transformáciu dátového fondu z rôznych existujúcich zdrojov, ktorá je v kompetencii vlastníka dát.

Manažment IT služieb (ITSM projekt)

Na základe výsledkov analýzy (ITSM Vyhodnotenie) sa realizuje projekt zmeny riadenia IT služieb v súlade s medzinárodnou praxou a špecifikami inštitúcie, ktorý má za cieľ prebudovanie IT prevádzky na procesne riadenú.

Konzultácie a poradenstvo

Sú služby individuálnych poradcov pre niektoré oblasti riadenia zmien v inštitúcii:

  • Strategické riadenie IT
  • Automatizácia business procesov
  • Outsourcing projektových rolí