SK | EN
 
 
 

REFERENCIE

Manažment portfólia zmien

Colné riaditeľstvo SR – Metodika riadenia projektov colnej správy SR a návrh organizačnej štruktúry IT služieb (2011)
Ministerstvo financií SR – vypracovanie Štúdie možnosti realizácie zjednotenia daní, ciel a poistných odvodov v SR (2009)
Daňové riaditeľstvo SR - Metodika riadenia projektov daňovej správy (2009)
Datacentrum - Metodika riadenia projektov informačných systémov štátnej správy (2008)
Ministerstvo financií SR - konzultačná podpora pre programové riadenie UNITAS (2007) súvisiacich so zjednotením výberu daní, ciel a poistných odvodov v SR
Ministerstvo financií SR - konzultačná podpora pre koncepciu Reformy daňovej a colnej správy a zjednotenia daní, ciel a poistných odvodov (2006-2007)
Daňové riaditeľstvo SR - manažment programu a portfólia projektov súvisiacich so zámerom inovácie informačného systému iDIS (2005-2006)

Manažment IT služieb

Ministerstvo financií SR/Colná správa – analýza, návrh a definícia ITSM procesov prevádzky podľa ITILv3 a implementácia podpory v software nástroji (2010-2012)
Datacentrum – implementácia prepojenia Service desk nástrojov s Finančnou správou SR (2011-2012)
Tatra banka – implementácia procesov ITSM podľa ITILv3 v software nástroji (2010-2011)
T-Mobile - návrh a definícia procesov release manažmentu podľa ITIL (2009)
Daňové riaditeľstvo SR – analýza, návrh a definícia ITSM procesov prevádzky podľa ITIL a implementácia podpory v software nástroji (2006-2009)
Sociálna poisťovňa – analýza, návrh a definícia ITSM procesov prevádzky podľa ITIL a implementácia podpory v software nástroji (2008)
Dôvera zdravotná poisťovňa - analýza, návrh a definícia ITSM procesov prevádzky podľa ITIL (2008)
Dexia banka slovensko - Analýza nástrojov na podporu ITSM procesov a spracovanie štúdie (2008)
Apollo zdravotná poisťovňa - analýza možností implementácie ITSM procesov prevádzky infraštruktúry podľa ITIL (2007)

Manažment biznis procesov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Analýza aktuálnych procesov v zdravotníctve a vytvorenie vrcholového procesného modelu pre eHealth (2008)
Daňové riaditeľstvo SR – analýza a modelovanie biznis procesov správy daní a informačnej bezpečnosti (2007)
Poľnohospodárska platobná agentúra – Posúdenie kvality (QA) výstupov procesnej analýzy (2007)

Správa a transformácie dátového fondu

Sociálna poisťovňa – konzultačná podpora prevádzky RDBMS Informix a dátových služieb (2009-2012)
Johns Manville – konzultačná podpora prevádzky RDBMS Informix a RDBMS Oracle a dátových služieb (2009-2012)
Dôvera zdravotná poisťovňa - transformácia dátového fondu Apollo ZP do informačného systému Dôvera ZP (2009-2010)
Sociálna poisťovňa - optimalizácia dávkového spracovania dát v systéme EZU (2009)
Dôvera zdravotná poisťovňa - transformácia dátového fondu do nového informačného systému DaVinci (2008)
Apollo zdravotná poisťovňa - transformácia dátového fondu do nového informačného systému Elbrus (2008)
Sociálna poisťovňa - návrh a implementácia systému vysokej dostupnosti dát (2007)
Poľnohospodárska platobná agentúra – implementácia ETL nástrojov SAS Institute (2007)
Všeobecná zdravotná poisťovňa - transformácia dátového fondu do nového informačného systému ZPIS (2002-2005)
Všeobecná zdravotná poisťovňa - transformácia dátového fondu do nového informačného systému EIS (2002-2003)
Všeobecná zdravotná poisťovňa - podpora prevádzky IT služieb v časti IBM Informix a IBM AIX (2004-2005)
Johns Manville - podpora prevádzky IT služieb v časti IBM Informix (2001-2009)
Colné riaditeľstvo SR - podpora prevádzky IT služieb v časti IBM Informix (2001-2005)
Sociálna poisťovňa - podpora prevádzky IT služieb v časti IBM Informix (2005-2009)
Daňové riaditeľstvo SR - transformácia dátového fondu pri hardware konsolidácii (2005)
Daňové riaditeľstvo SR - transformácia dátového fondu pri dátovej konsolidácii (2006)