SK | EN
 
 
 

QUAESTIO

INTEGRÁCIA ŠTANDARDOV DO REALIZAČNÉHO PROJEKTU ITSM

QUAESTIO je latinské slovo, ktoré znamená „úvaha“. Pomenovali sme tak našu metodiku ITSM projektu preto, že chceme zdôrazniť aká kľúčová je práve úvaha pri implementácii procesov ITSM. Dôvod je jednoduchý: každý projekt prináša svoje vlastné špecifiká, a práve tvorivé úvahy podložené odbornými znalosťami a skúsenosťami umožnia vytvoriť riešenia vyhovujúce konkrétnym podmienkam prostredia zákazníka.

QUAESTIO predstavuje náš prístup k zavádzaniu ITSM a súčasne produkt, ktorý zahŕňa:

 • sprievodcu pre štandardizáciu IT služieb podľa ITIL®,
 • maximálnu pozornosť procesnému návrhu a funkčnej špecifikácii,
 • profesionálne zvládnutú metodiku projektového manažmentu,
 • integráciu štandardov, špecifík a skúseností,
 • produktovo-orientované plánovanie a dôslednú príprava projektu,
 • skúsenosti s implementáciou v niekoľkých nástrojoch.

Takto postavený produkt umožní na základe integrácie použitia štandardov, využitia skúsenosti z realizovaných projektov a vedenia skúsenými odborníkmi, efektívne naštartovať a následne zaviesť projekt ITSM bez rizík a nákladov, ktoré sa často spájajú s prvoplánovými a neosvedčenými postupmi.

Metodika QUAESTIO ako celok obsahuje generické produkty typické pre projekt ITSM:

Manažérske produkty:
 • Projektový mandát
 • Prístup k projektu
 • Projektový zámer
 • Projektový iniciálny dokument
 • Komunikačný plán
 • Dekompozíciu produktov
 • Diagram toku produktov
 • Popisy produktov
 • Plán manažmentu kvality
 • Register rizík a otvorených bodov
 • Záznam konfiguračných položiek
 • ... a ďalšie riadiace produkty
Špecializované produkty:
 • Analýza súčasného stavu
 • Integrovaný slovník pojmov
 • Model vyspelosti procesov
 • Návrh cieľového stavu
 • Definícia procesu
 • Definícia aktivít a činností
 • Procesné modely
 • Realizačný návrh
 • Implementácia procesov v podpornom software nástroji

 

Podrobnejšie informácie o produkte QUAESTIOPDF

QUAESTIO - integrácia štandardov do realizačného projektu ITSMPDF