SK | EN
 
 
 

PROFIL SPOLOČNOSTI

Dignitas spol. s r.o. je konzultačná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2002. Svojim klientom poskytuje konzultačné služby v oblasti manažmentu IT procesov a IT služieb, manažmentu projektov a programov, manažmentu rizík a zmien. Zaoberá sa tiež návrhom architektúr IT systémov a transformáciou dátových fondov. Spoločnosť sa snaží budovať a udržať si popredné postavenie na trhu vďaka znalostiam certifikovaných konzultantov a skúsenostiam z realizovaných úspešných projektov

VÍZIA

Sústrediť najlepšie znalosti a skúsenosti a integrovať ich do komplexného celku.
Aplikovať získané vedomosti a schopnosti do zlepšenia života klientov.
Byť pracovisko, kde sa ľudia budú kreatívne rozvíjať a sebarealizovať.

HODNOTY

Slovo DIGNITAS je latinského pôvodu a vyjadrovalo mravnú stránku človeka, rodinu a predkov, spoľahlivosť, skutky, schopnosti, vedomosti a celkovú ľudskú hodnotu, na ktorej veľmi záleží.

Tieto hodnoty rešpektuje spoločnosť Dignitas a reprezentuje ich:

  • pragmatický idealizmus - máme pragmatickú snahu o úspech v merateľných hodnotách avšak náš cieľ je omnoho vyšší než len zisk za každú cenu. Je to predovšetkým zdôraznenie kreatívnej práce a tvorby znalostí použiteľných v praktickom živote.
  • pohyb a zmena - hoci máme stabilnú ideológiu, všetky odborné a technické výzvy prijímame ako cestu k sebazlepšeniu. Vízia určuje smerovanie a pevné jadro spoločnosti a zaroveň neustále hľadanie posúva hranice našich možností a schopností.
  • revolučný rozvoj - kladieme si len najvyššie ciele ku ktorým smerujeme postupným vývojom s dôrazom na vlastné schopnosti, výkon a osobnosť každého jednotlivca. Sme konzervatívni a zároveň akceptujeme odvážne ciele pretože dokážeme manažovať ich riziká.
  • užitočnosť - neustále sa sústreďujeme na celkovú pridanú hodnotu v živote našich klientov, získané informácie spájame do komplexných celkov, ktoré majú reálny význam a merateľný prínos.

MOTTO SPOLOČNOSTI

Naše motto „cestu buď nájdem alebo vytvorím“ znamená, že sme odhodlaní zvládnuť všetky situácie, ktoré nám život prinesie.