SK | EN
 
 
 

PRODUKTY

Napriek tomu, že služby poskytované každému zákazníkovi sú jedinečné (vzhľadom na potrebu prispôsobenia špecifickým podmienkam), spoločná línia naprieč rovnakému druhu služieb zostáva stále rovnaká.

Takáto spoločná línia môže slúžiť ako odrazový mostík, ktorý ak je dopredu dôkladne pripravený, umožňuje ušetriť značné množstvo času a nákladov a reálne zvyšuje šance celkovej úspešnosti riešenia.

Naše odrazové mostíky pri poskytovaní služieb predstavujú produkty HAERESIS a QUAESTIO.
Tieto produkty slúžia ako metodické prístupy k nasadzovaniu a riešeniu rôznych typov projektov vzhľadom na poskytované služby.