SK | EN
 
 
 

CERTIFIKÁTY

Konzultanti našej spoločnosti venujú primeranú pozornosť vzdelávaniu a odbornému rastu a sú držiteľmi viacerých certifikátov v oblastiach poskytovania našich služieb.

Manažment IT služieb

priSM Professional in Service Management
ITILv3 Expert
IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency and Discovery Manager
IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Change and Configuration Manager Database
IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Service Request Manager

Projektový manažment

PRINCE2 Registered Practitioner
Managing Successfull Programmes Registered Practitioner
Management of Risk Registered Practitioner

Manažment biznis procesov a procesná integrácia

Business Process Management Professional
IBM Certified SOA Solution Designer
IBM Certified Solution Developer - WebSphere Integration Developer
IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment

Správa a transformácie dátového fondu

IBM Certified Database Administrator - DB2 9 DBA for Linux UNIX and Windows
IBM Certified System Administrator - System Administration for IBM Informix Dynamic Server